Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bên dưới là thông tin chi tiết về giá các loại tên miền Việt Nam và Quốc tế bạn có thể xem để chọn tên miền phù hợp. Dưới đây là bảng giá duy trì hàng năm.

Báo giá tên miền
Xem bảng báo giá tên miền

Bảng Giá Tên Miền

Bảng giá tên miền cập nhật theo tông tin bên dưới hoặc bạn có thể tải bảng giá tên miền tại đây
Tên miền Việt Nam Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Tổng thanh toán Đăng ký ngay
.vn 295.000 đ 470.000 đ 765.000 đ
.com.vn
295.000 đ 370.000 đ 665.000 đ
.net.vn 295.000 đ 370.000 đ 665.000 đ
.info.vn 165.000 đ 200.000 đ 365.000 đ
.org.vn 165.000 đ 200.000 đ 365.000 đ
.gov.vn
165.000 đ 200.000 đ 365.000 đ
.edu.vn
165.000 đ 200.000 đ 365.000 đ
.biz.vn
295.000 đ 370.000 đ 665.000 đ
.name.vn
30.000 đ 50.000 đ 80.000 đ
.pro.vn
165.000 đ 200.000 đ 365.000 đ
.health.vn
165.000 đ 200.000 đ 365.000 đ
.ac.vn
165.000 đ 200.000 đ 365.000 đ
Tên miền sử dụng cho giới hạn địa giới hành chính .VN
170.000 đ 200.000 đ 370.000 đ
* Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Tên miền Quốc tế Phí cài đặt Phí năm đầu tiên Phí duy trì/năm Đăng ký ngay
.com 240.000 đ 290.000 đ
.net
260.000 đ 299.000 đ
.info 270.000 đ 350.000 đ
.org
299.000 đ 320.000 đ
.biz 299.000 đ 305.000 đ
.xxx 2.620.000 đ 2.620.000 đ
.jp
1.550.000 đ 1.550.000 đ
.tw/.com.tw/.org.tw
975.000 đ 975.000 đ
.co.uk
225.000 đ 225.000 đ
.me.uk/ .org.uk 225.000 đ 225.000 đ
.us
265.000 đ 265.000 đ
.me 600.000 đ 600.000 đ
.vc
940.000 đ 940.000 đ
.sc 2.620.000 đ 2.620.000 đ
.be
400.000 đ 400.000 đ
.la 880.000 đ 880.000 đ
.mn
1.120.000 đ 1.120.000 đ
.hn 1.730.000 đ 1.730.000 đ
.so
1.770.000 đ 1.770.000 đ
.eu 595.000 đ 595.000 đ
.name
599.000 đ 599.000 đ
.mobi 455.000 đ 455.000 đ
.in
560.000 đ 560.000 đ
.asia 350.000 đ 350.000 đ
.bz
690.000 đ 690.000 đ
.ws 698.000 đ 698.000 đ
.cc
770.000 đ 770.000 đ
.co 600.000 đ 600.000 đ
.com.co/ .nom.co/ .net.co
445.000 đ 445.000 đ
.tv 698.000 đ 698.000 đ
* Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Các dịch vụ đi kèm theo
Tên dịch vụ Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Ghi chú
Managed DNS domain-35 domain-36 Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel
Domain forwarding domain-37 domain-38 Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn
Khóa tên miền domain-39 domain-40 Tăng cường bảo mật cho tên miền chống transfer
Bảo mật thông tin tên miền domain-41 domain-42 Toàn bộ thông tin Whois tên miền của bạn sẽ được dấu kín hoàn toàn với mọi công cụ Whois

Thông tin liên hệ mua tên miền:

Mr. Đình
Nick Skype: nvdinh88
Mobile: 0917 756 426
Email: nvdinh88@gmail.com

Bên dưới là thông tin chi tiết về giá các loại tên miền Việt Nam và Quốc tế bạn có thể xem để chọn tên miền phù hợp. Dưới đây là bảng giá duy trì hàng năm.

Báo giá tên miền
Xem bảng báo giá tên miền

Bảng Giá Tên Miền

Bảng giá tên miền cập nhật theo tông tin bên dưới hoặc bạn có thể tải bảng giá tên miền tại đây
Tên miền Việt Nam Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Tổng thanh toán Đăng ký ngay
.vn 295.000 đ 470.000 đ 765.000 đ
.com.vn
295.000 đ 370.000 đ 665.000 đ
.net.vn 295.000 đ 370.000 đ 665.000 đ
.info.vn 165.000 đ 200.000 đ 365.000 đ
.org.vn 165.000 đ 200.000 đ 365.000 đ
.gov.vn
165.000 đ 200.000 đ 365.000 đ
.edu.vn
165.000 đ 200.000 đ 365.000 đ
.biz.vn
295.000 đ 370.000 đ 665.000 đ
.name.vn
30.000 đ 50.000 đ 80.000 đ
.pro.vn
165.000 đ 200.000 đ 365.000 đ
.health.vn
165.000 đ 200.000 đ 365.000 đ
.ac.vn
165.000 đ 200.000 đ 365.000 đ
Tên miền sử dụng cho giới hạn địa giới hành chính .VN
170.000 đ 200.000 đ 370.000 đ
* Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Tên miền Quốc tế Phí cài đặt Phí năm đầu tiên Phí duy trì/năm Đăng ký ngay
.com 240.000 đ 290.000 đ
.net
260.000 đ 299.000 đ
.info 270.000 đ 350.000 đ
.org
299.000 đ 320.000 đ
.biz 299.000 đ 305.000 đ
.xxx 2.620.000 đ 2.620.000 đ
.jp
1.550.000 đ 1.550.000 đ
.tw/.com.tw/.org.tw
975.000 đ 975.000 đ
.co.uk
225.000 đ 225.000 đ
.me.uk/ .org.uk 225.000 đ 225.000 đ
.us
265.000 đ 265.000 đ
.me 600.000 đ 600.000 đ
.vc
940.000 đ 940.000 đ
.sc 2.620.000 đ 2.620.000 đ
.be
400.000 đ 400.000 đ
.la 880.000 đ 880.000 đ
.mn
1.120.000 đ 1.120.000 đ
.hn 1.730.000 đ 1.730.000 đ
.so
1.770.000 đ 1.770.000 đ
.eu 595.000 đ 595.000 đ
.name
599.000 đ 599.000 đ
.mobi 455.000 đ 455.000 đ
.in
560.000 đ 560.000 đ
.asia 350.000 đ 350.000 đ
.bz
690.000 đ 690.000 đ
.ws 698.000 đ 698.000 đ
.cc
770.000 đ 770.000 đ
.co 600.000 đ 600.000 đ
.com.co/ .nom.co/ .net.co
445.000 đ 445.000 đ
.tv 698.000 đ 698.000 đ
* Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Các dịch vụ đi kèm theo
Tên dịch vụ Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Ghi chú
Managed DNS domain-35 domain-36 Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel
Domain forwarding domain-37 domain-38 Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn
Khóa tên miền domain-39 domain-40 Tăng cường bảo mật cho tên miền chống transfer
Bảo mật thông tin tên miền domain-41 domain-42 Toàn bộ thông tin Whois tên miền của bạn sẽ được dấu kín hoàn toàn với mọi công cụ Whois

Thông tin liên hệ mua tên miền:

Mr. Đình
Nick Skype: nvdinh88
Mobile: 0917 756 426
Email: nvdinh88@gmail.com

Nhận xét&Bình luận