Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

BMusic là một mẫu chuyên về âm nhạc dành cho Blogspot, với mẫu này thì bạn sẽ có thể lấy nhạc từ bất kỳ nguồn nào có cung cấp code để bạn nhúng vào web/blog hoặc bạn có thể dùng chính hosting riêng của mình để lưu trữ các file nhạc và đưa vào Blogspot. Chính vì thể với BMusic thì bạn sẽ không có giới hạn nguồn lấy nhạc và bạn có thể chèn bất kỳ định dạng nhạc hay video. Ở mẫu này sẽ có sự phân loại nhạc theo một số tiêu chí của các trang nhạc chuyên nghiệp, đối với những bài hát bạn cũng có thể chèn thêm lời của bài hát đó và sẽ được hiển thị bên dưới khi bạn nghe ca khúc đó.

Giao diện chính của BMusic
Music Template - Giao diện về âm nhạc cho Blogspot

Menu của template
BMusic - Mẫu chuyên về âm nhạc dành cho Blogspot

Tiện ích bài hát mới có sắp xếp theo thứ tự chữ cái
Music Template - Giao diện về âm nhạc cho Blogspot

Tiện ích top nhạc và bài hát ngẫu nhiên
Music Template - Giao diện về âm nhạc cho Blogspot

Hiển thị bài hát dạng thumbnail ở trang nhãn có phân trang
Music Template - Giao diện về âm nhạc cho Blogspot

Giao diện ở trang chi tiết nghe nhạc
Music Template - Giao diện về âm nhạc cho Blogspot

Tiện ích bài viết liên quan cùng chủ đề khác
Music Template - Giao diện về âm nhạc cho Blogspot

Khi bài hát có lời thì sẽ hiển thị bên dưới khung play
Music Template - Giao diện về âm nhạc cho Blogspot

Ở trên là mẫu mình làm theo ý tưởng của mình, nếu bạn có nhu cầu hay cần bổ sung thêm tiện ích gì và điều gì cần khắc phục mong bạn có thể góp ý thêm để mẫu hoàn thiện hơn.
- Thích hợp với trang chuyên về nhạc, video
- Tiện ích sắp xếp bài viết theo tiêu chí tự chọn
- Menu dạng dropdown với nhiều cột thư mục
- Giao diện sáng, bố cục đơn giản, load nhanh, chuyên nghiệp
- Cài đặt đơn giản, chỉ cần tải mẫu lên và đăng nhạc theo mẫu.
- Tích hợp các nút chia sẻ của các mạng xã hội và nút like facebook, G+.
- Tiện ích bài hát nghe nhiều và bài hát ngẫu nhiên.
- Tương thích với nhiều trình duyệt phổ biến Firefox, Chrome, Opera...
- Có phân trang ở trang nhãn của bài hát
- Hiển thị bài hát theo nhãn ở trang chủ
480,000http://bmusictemplate.blogspot.com/

BMusic là một mẫu chuyên về âm nhạc dành cho Blogspot, với mẫu này thì bạn sẽ có thể lấy nhạc từ bất kỳ nguồn nào có cung cấp code để bạn nhúng vào web/blog hoặc bạn có thể dùng chính hosting riêng của mình để lưu trữ các file nhạc và đưa vào Blogspot. Chính vì thể với BMusic thì bạn sẽ không có giới hạn nguồn lấy nhạc và bạn có thể chèn bất kỳ định dạng nhạc hay video. Ở mẫu này sẽ có sự phân loại nhạc theo một số tiêu chí của các trang nhạc chuyên nghiệp, đối với những bài hát bạn cũng có thể chèn thêm lời của bài hát đó và sẽ được hiển thị bên dưới khi bạn nghe ca khúc đó.

Giao diện chính của BMusic
Music Template - Giao diện về âm nhạc cho Blogspot

Menu của template
BMusic - Mẫu chuyên về âm nhạc dành cho Blogspot

Tiện ích bài hát mới có sắp xếp theo thứ tự chữ cái
Music Template - Giao diện về âm nhạc cho Blogspot

Tiện ích top nhạc và bài hát ngẫu nhiên
Music Template - Giao diện về âm nhạc cho Blogspot

Hiển thị bài hát dạng thumbnail ở trang nhãn có phân trang
Music Template - Giao diện về âm nhạc cho Blogspot

Giao diện ở trang chi tiết nghe nhạc
Music Template - Giao diện về âm nhạc cho Blogspot

Tiện ích bài viết liên quan cùng chủ đề khác
Music Template - Giao diện về âm nhạc cho Blogspot

Khi bài hát có lời thì sẽ hiển thị bên dưới khung play
Music Template - Giao diện về âm nhạc cho Blogspot

Ở trên là mẫu mình làm theo ý tưởng của mình, nếu bạn có nhu cầu hay cần bổ sung thêm tiện ích gì và điều gì cần khắc phục mong bạn có thể góp ý thêm để mẫu hoàn thiện hơn.
- Thích hợp với trang chuyên về nhạc, video
- Tiện ích sắp xếp bài viết theo tiêu chí tự chọn
- Menu dạng dropdown với nhiều cột thư mục
- Giao diện sáng, bố cục đơn giản, load nhanh, chuyên nghiệp
- Cài đặt đơn giản, chỉ cần tải mẫu lên và đăng nhạc theo mẫu.
- Tích hợp các nút chia sẻ của các mạng xã hội và nút like facebook, G+.
- Tiện ích bài hát nghe nhiều và bài hát ngẫu nhiên.
- Tương thích với nhiều trình duyệt phổ biến Firefox, Chrome, Opera...
- Có phân trang ở trang nhãn của bài hát
- Hiển thị bài hát theo nhãn ở trang chủ
480,000http://bmusictemplate.blogspot.com/

Nhận xét&Bình luận