Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Gần đây nhiều khách hàng khi mua tên miền tại VietthemeNet hay gặp phải tình trạng tên miền bị ngưng hoạt động không truy cập được sau 2 tuần, và khi kiểm tra thì mình xin hướng dẫn bạn cách để tránh và khắc phục khi gặp phải tình trạng tương tự.

Hướng dẫn kích hoạt Email đăng ký cho tên miền quốc tế (Thông tin Whois)
Theo yêu cầu của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN, tên miền quốc tế khi được đăng ký hoặc thay đổi thông tin cần phải được xác thực sự tồn tại của địa chỉ Email từ người đăng ký. Nên đối với tất cả tên miền quốc tế sau khi được kích hoạt mới hoặc thay đổi thông tin Whois, hệ thống sẽ tự động gửi một Email yêu cầu xác nhận tới địa chỉ email của người đăng ký (Registrant Email) trên thông tin Whois (Email mà quý khách cung cấp cho VietthmeNet để đăng ký tên miền).

Quý khách cần nhấp vào đường link trong Email để xác thực sự tồn tại của địa chỉ Email đã đăng ký.

Trong vòng 2 tuần (336 giờ) kể từ khi hệ thống gửi email yêu cầu xác nhận, nếu Quý khách không nhấp vào link để xác thực thông tin, thì tên miền mới được đăng ký, cùng tất cả các tên miền đã được đăng ký dưới địa chỉ email đó sẽ tự động bị khóa lại và không thể sử dụng để chạy website hay email được.

Trường hợp tên miền bị khóa, đường link trong email vẫn có hiệu lực nên Quý khách chỉ cần thực hiện nhấp vào đường dẫn đó để xác nhận thì tên miền sẽ được mở khóa.


1. Khi nào sẽ nhận email yêu cầu xác thực?
+ Đăng ký mới tên miền
+ Thay đổi địa chỉ Email của người đăng ký (Registrant Email) trên thông tin Whois

2. Làm sao để mở khóa cho tên miền trở lại?
- Tên miền sẽ bị khóa khi chưa được xác thực Registrant Email và sẽ hiển thị trạng thái trên thông tin Whois như dưới:
Status: clientHold http://www.icann.org/epp#clientHold ACTIVE

Khi đó, để mở khóa tên miền, Quý khách làm theo hướng dẫn sau:
+ Kiểm tra địa chỉ Email của người đăng ký trên thông tin Whois tên miền (Registrant Email)
+ Vào Email đó tìm email yêu cầu xác nhận (được gửi khoảng 2 tuần trước thời điểm tên miền bị khóa) và click vào link xác nhận gửi kèm. Tên miền sẽ tự động được mở khóa sớm nhất trong vòng 10 phút và muộn nhất là trong vòng 72 tiếng.

- Tên miền khi được mở khóa sẽ chuyển sang trạng thái như dưới:
Status: ok http://www.icann.org/epp#OK ACTIVE

+ Nếu Quý khách đã kiểm tra Registrant Email mà không tìm thấy email yêu cầu xác nhận, vui lòng liên hệ lại để được hỗ trợ.

Thường nội dung mail mà quý khách nhận được có nội dung như dưới, quý khách có thể tham khảo để tránh bị sót mail hoặc xóa nhầm mail:

Do not reply to this mail. This mail has been automatically generated.
===========================================================

Dear registrant,

Thank you very much for using domain name registration service provided by
GMO INTERNET, INC. DBA ONAMAE.COM.

You have received this message because you are listed as the Registered Name Holder for domain name(s) registered in the WHOIS database. Recently you registered, transferred or modified the registrant information for one or more of your domain name(s) registered with our service.

Due to requirements under ICANN Registrar Accreditation Agreement, we are required to confirm validity of registrant email address of our customers' domain names. If the email address is correct as the registrant's, please access the following URL and confirm the validity of the email address by the deadline stated below:

Deadline: ##_AUTH_LIMIT_DATE_EN_## (JST)
https://tenten.vn/Content/regisdomain/xacthucdomain.jpg
Please note that in case you do not validate the email address by above deadline, we are required to suspend all the domain name registration(s) using it as registrant email address.

Thank you for registering with GMO INTERNET, INC. DBA ONAMAE.COM..
If you have any questions or concerns regarding this matter, please contact
customer support center through our contact form.

Sincerely,

GMO INTERNET, INC. DBA ONAMAE.COM. Domain Name Registration Service
===========================================================
GMO INTERNET, INC. DBA ONAMAE.COM. is offering domain name registration services under multiple brands. If you have any questions, please check your service provider's name and contact their customer support center directly.

*JapanRegistry.com customer support
http://www.japanregistry.com/contactinfo.php

===========================================================
*If you have received this email in error, please immediately notify us and delete this email immediately.
=================================

Gần đây nhiều khách hàng khi mua tên miền tại VietthemeNet hay gặp phải tình trạng tên miền bị ngưng hoạt động không truy cập được sau 2 tuần, và khi kiểm tra thì mình xin hướng dẫn bạn cách để tránh và khắc phục khi gặp phải tình trạng tương tự.

Hướng dẫn kích hoạt Email đăng ký cho tên miền quốc tế (Thông tin Whois)
Theo yêu cầu của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN, tên miền quốc tế khi được đăng ký hoặc thay đổi thông tin cần phải được xác thực sự tồn tại của địa chỉ Email từ người đăng ký. Nên đối với tất cả tên miền quốc tế sau khi được kích hoạt mới hoặc thay đổi thông tin Whois, hệ thống sẽ tự động gửi một Email yêu cầu xác nhận tới địa chỉ email của người đăng ký (Registrant Email) trên thông tin Whois (Email mà quý khách cung cấp cho VietthmeNet để đăng ký tên miền).

Quý khách cần nhấp vào đường link trong Email để xác thực sự tồn tại của địa chỉ Email đã đăng ký.

Trong vòng 2 tuần (336 giờ) kể từ khi hệ thống gửi email yêu cầu xác nhận, nếu Quý khách không nhấp vào link để xác thực thông tin, thì tên miền mới được đăng ký, cùng tất cả các tên miền đã được đăng ký dưới địa chỉ email đó sẽ tự động bị khóa lại và không thể sử dụng để chạy website hay email được.

Trường hợp tên miền bị khóa, đường link trong email vẫn có hiệu lực nên Quý khách chỉ cần thực hiện nhấp vào đường dẫn đó để xác nhận thì tên miền sẽ được mở khóa.


1. Khi nào sẽ nhận email yêu cầu xác thực?
+ Đăng ký mới tên miền
+ Thay đổi địa chỉ Email của người đăng ký (Registrant Email) trên thông tin Whois

2. Làm sao để mở khóa cho tên miền trở lại?
- Tên miền sẽ bị khóa khi chưa được xác thực Registrant Email và sẽ hiển thị trạng thái trên thông tin Whois như dưới:
Status: clientHold http://www.icann.org/epp#clientHold ACTIVE

Khi đó, để mở khóa tên miền, Quý khách làm theo hướng dẫn sau:
+ Kiểm tra địa chỉ Email của người đăng ký trên thông tin Whois tên miền (Registrant Email)
+ Vào Email đó tìm email yêu cầu xác nhận (được gửi khoảng 2 tuần trước thời điểm tên miền bị khóa) và click vào link xác nhận gửi kèm. Tên miền sẽ tự động được mở khóa sớm nhất trong vòng 10 phút và muộn nhất là trong vòng 72 tiếng.

- Tên miền khi được mở khóa sẽ chuyển sang trạng thái như dưới:
Status: ok http://www.icann.org/epp#OK ACTIVE

+ Nếu Quý khách đã kiểm tra Registrant Email mà không tìm thấy email yêu cầu xác nhận, vui lòng liên hệ lại để được hỗ trợ.

Thường nội dung mail mà quý khách nhận được có nội dung như dưới, quý khách có thể tham khảo để tránh bị sót mail hoặc xóa nhầm mail:

Do not reply to this mail. This mail has been automatically generated.
===========================================================

Dear registrant,

Thank you very much for using domain name registration service provided by
GMO INTERNET, INC. DBA ONAMAE.COM.

You have received this message because you are listed as the Registered Name Holder for domain name(s) registered in the WHOIS database. Recently you registered, transferred or modified the registrant information for one or more of your domain name(s) registered with our service.

Due to requirements under ICANN Registrar Accreditation Agreement, we are required to confirm validity of registrant email address of our customers' domain names. If the email address is correct as the registrant's, please access the following URL and confirm the validity of the email address by the deadline stated below:

Deadline: ##_AUTH_LIMIT_DATE_EN_## (JST)
https://tenten.vn/Content/regisdomain/xacthucdomain.jpg
Please note that in case you do not validate the email address by above deadline, we are required to suspend all the domain name registration(s) using it as registrant email address.

Thank you for registering with GMO INTERNET, INC. DBA ONAMAE.COM..
If you have any questions or concerns regarding this matter, please contact
customer support center through our contact form.

Sincerely,

GMO INTERNET, INC. DBA ONAMAE.COM. Domain Name Registration Service
===========================================================
GMO INTERNET, INC. DBA ONAMAE.COM. is offering domain name registration services under multiple brands. If you have any questions, please check your service provider's name and contact their customer support center directly.

*JapanRegistry.com customer support
http://www.japanregistry.com/contactinfo.php

===========================================================
*If you have received this email in error, please immediately notify us and delete this email immediately.
=================================

Nhận xét&Bình luận