Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Kết nối an toàn và bảo mật thông qua giao thức SSL (Secure Sockets Layers) hay thể hiện bằng HTTPS đã được Blogger hỗ trợ một thời gian và đây là một tính hiệu rất hữu ích cho thấy Google đặc biệt quan tâm đến Blogger và luôn cải tiến để phát triển lâu dài với nền tảng Blogspot này. Tuy nhiên, để giúp mọi người hiểu và cách thức bật tính năng này như thế nào thì VietthemeNet xin chia sẻ thêm trong bài viết này.

Bật giao thức SSL/HTPPS cho Blogspot để được đánh giá an toàn và bảo mật hơn

SSL (Secure Sockets Layers) là một tiêu chuẩn dùng để trao đổi thông tin an toàn, thông qua việc mã hóa thông tin giữa một website và trình duyệt web. Bản chất của mối quan hệ này là máy chủ web sẽ mã hóa dữ liệu tại chỗ trước khi chuyển tới trình duyệt web, theo một cách mà chỉ người nhận mới có thể giải mã nó.


Bật giao thức SSL/HTPPS cho Blogspot để được đánh giá an toàn và bảo mật hơn

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) là một sự kết hợp giữa giao thức HTTP (Hypertext Transfer Protocol) và tiêu chuẩn bảo mật SSL (hoặc TLS) cho phép trao đổi thông tin một cách bảo mật trên internet.

Tại sao phải chọn kết nối bằng HTTPS?

Nói đơn giản vì đây là giao thức bảo mật an toàn nên được các trình duyệt web các google sẽ đánh giá cao hơn, đặc biệt một số mạng xã hội như facebook cũng dựa vào giao thức này để có thể cho phép hay không cho phép bạn chia sẻ nội dung link nếu không phải HTTPS. Để xem website bạn đang tuy cập có kết nối an toán với HTTPS hay không chỉ cần nhìn lên trình duyệt bạn sẽ thấy. Nếu Ổ khóa màu xanh lá là OK và ngược lại là chưa an toàn.

Khi kết nối bằng HTTP thì trình duyệt sẽ hiển thị như bên dưới xem như kết nối không an toàn

Bật giao thức SSL/HTPPS cho Blogspot để được đánh giá an toàn và bảo mật hơn

Khi kết nối an toàn bằng HTTPS bạn sẽ thấy Ổ khóa xanh lá

Bật giao thức SSL/HTPPS cho Blogspot để được đánh giá an toàn và bảo mật hơn

Cách bật HTTPS cho Blogspot

Để bật giao thức HTTPS cho Blogspot rất đơn giản và nhanh chóng với 2 lần click chuột là xong. Chọn Cài đặt và tại mục HTTPS bạn chọn

Bật giao thức SSL/HTPPS cho Blogspot để được đánh giá an toàn và bảo mật hơn

Tuy nhiên cần lưu ý là không phải bất kỳ blogspot nào bật HTTPS thì đều có ổ khóa xanh ngay vì còn phụ thuộc vào nội dung trên Blogspot của bạn có chứa HTTP nhiều hay không (Đối với Blogspot mới tạo thì Ổ khóa xanh chắc chắc hiển thị ngay). Vì nếu blogspot của bạn sử dụng link bên ngoài nhiều và các website đó không dùng HTTPS mà chỉ HTTP thì cũng sẽ ảnh hưởng đến Blogspot của bạn.

Chúc bạn thành công!

Kết nối an toàn và bảo mật thông qua giao thức SSL (Secure Sockets Layers) hay thể hiện bằng HTTPS đã được Blogger hỗ trợ một thời gian và đây là một tính hiệu rất hữu ích cho thấy Google đặc biệt quan tâm đến Blogger và luôn cải tiến để phát triển lâu dài với nền tảng Blogspot này. Tuy nhiên, để giúp mọi người hiểu và cách thức bật tính năng này như thế nào thì VietthemeNet xin chia sẻ thêm trong bài viết này.

Bật giao thức SSL/HTPPS cho Blogspot để được đánh giá an toàn và bảo mật hơn

SSL (Secure Sockets Layers) là một tiêu chuẩn dùng để trao đổi thông tin an toàn, thông qua việc mã hóa thông tin giữa một website và trình duyệt web. Bản chất của mối quan hệ này là máy chủ web sẽ mã hóa dữ liệu tại chỗ trước khi chuyển tới trình duyệt web, theo một cách mà chỉ người nhận mới có thể giải mã nó.


Bật giao thức SSL/HTPPS cho Blogspot để được đánh giá an toàn và bảo mật hơn

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) là một sự kết hợp giữa giao thức HTTP (Hypertext Transfer Protocol) và tiêu chuẩn bảo mật SSL (hoặc TLS) cho phép trao đổi thông tin một cách bảo mật trên internet.

Tại sao phải chọn kết nối bằng HTTPS?

Nói đơn giản vì đây là giao thức bảo mật an toàn nên được các trình duyệt web các google sẽ đánh giá cao hơn, đặc biệt một số mạng xã hội như facebook cũng dựa vào giao thức này để có thể cho phép hay không cho phép bạn chia sẻ nội dung link nếu không phải HTTPS. Để xem website bạn đang tuy cập có kết nối an toán với HTTPS hay không chỉ cần nhìn lên trình duyệt bạn sẽ thấy. Nếu Ổ khóa màu xanh lá là OK và ngược lại là chưa an toàn.

Khi kết nối bằng HTTP thì trình duyệt sẽ hiển thị như bên dưới xem như kết nối không an toàn

Bật giao thức SSL/HTPPS cho Blogspot để được đánh giá an toàn và bảo mật hơn

Khi kết nối an toàn bằng HTTPS bạn sẽ thấy Ổ khóa xanh lá

Bật giao thức SSL/HTPPS cho Blogspot để được đánh giá an toàn và bảo mật hơn

Cách bật HTTPS cho Blogspot

Để bật giao thức HTTPS cho Blogspot rất đơn giản và nhanh chóng với 2 lần click chuột là xong. Chọn Cài đặt và tại mục HTTPS bạn chọn

Bật giao thức SSL/HTPPS cho Blogspot để được đánh giá an toàn và bảo mật hơn

Tuy nhiên cần lưu ý là không phải bất kỳ blogspot nào bật HTTPS thì đều có ổ khóa xanh ngay vì còn phụ thuộc vào nội dung trên Blogspot của bạn có chứa HTTP nhiều hay không (Đối với Blogspot mới tạo thì Ổ khóa xanh chắc chắc hiển thị ngay). Vì nếu blogspot của bạn sử dụng link bên ngoài nhiều và các website đó không dùng HTTPS mà chỉ HTTP thì cũng sẽ ảnh hưởng đến Blogspot của bạn.

Chúc bạn thành công!

Nhận xét&Bình luận