Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Tên miền là một phần không thể thiếu đối với một Website. Ngoài những đuôi tên miền phổ biến như: .com, .vn, .net thì tên miền .edu hay tên miền .gov cũng được sử dụng cho một số đối tượng nhất định trên mạng internet. Vậy ý nghĩa của những tên miền này là gì và làm sao để đăng ký được tên miền .edu, .gov? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé.

Bạn đã biết gì về tên miền .edu và .gov

1. Tên miền là gì ?

Tên miền được hiểu đơn giản nhất là một đường dẫn tới trang Web của bạn hay có thể gọi là một “địa chỉ Web”. Nó được dùng để thay thế 1 địa chỉ IP dài và khó nhớ. Tên miền sẽ gồm 2 phần và được ngăn cách với nhau bởi dấu “.”

2. Ý nghĩa đuôi tên miền .edu

Tên miền .edu ra đời vào tháng 1 năm 1985 và được xem là một trong những tên miền có mặt sớm nhất. Edu là chữ viết tắt của cụm từ “Education” – có nghĩa là giáo dục. Đuôi tên miền này thường được sử dụng cho các Website của tổ chức/cơ sở đào tạo và giáo dục trên toàn thế giới.

Bạn đã biết gì về tên miền .edu và .gov

Nếu là một trung tâm Anh ngữ, một trường học thì việc sử dụng đuôi tên miền .edu sẽ giúp bạn nhận được sự tin tưởng nhiều hơn từ phía người dùng. Thông thường những tổ chức, cơ sở giáo dục đào tạo ở các nước khác nhau sẽ sử dụng tên miền .edu đi kèm với một tên miền quốc gia tương ứng. Ví dụ: ở Việt Nam đuôi tên miền sẽ là .edu.vn; ở Mỹ đuôi tên miền sẽ là .edu.us.

3. Ý nghĩa đuôi tên miền .gov

Gov là từ viết tắt của “Government” – có nghĩa là chính phủ. Đây là đuôi tên miền đặc biệt chỉ được phép sử dụng cho các tổ chức trực thuộc chính phủ, cơ quan nhà nước như: ủy ban nhân dân, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân,… Đối với các quốc gia khác nhau, đuôi tên miền sẽ có thêm hậu tố phù hợp. Ví dụ như các tổ chức chính phủ tại Việt Nam sẽ là .gov.vn; còn các tổ chức chính phủ tại Mỹ thì sẽ là .gov.us.

4. Làm sao để sở hữu tên miền .edu và .gov

Bạn đã biết gì về tên miền .edu và .gov

Khi muốn sở hữu tên miền .gov, bạn sẽ phải chú ý về mặt pháp luật vì đây là một tên miền chính phủ.

Đầu tiên, bạn cần đảm bảo rằng mình thuộc vào các đối tượng được phép đăng ký tên miền .gov theo quy định chi tiết tại Điều 13 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Những đối tượng này bao gồm: Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương được quy định tại Luật về tổ chức Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; các đơn vị có tên trong nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hay cơ quan trực thuộc Chính Phủ.

Cách sở hữu tên miền .gov đã được nêu rõ trong các văn bản ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị đăng ký sử dụng tên miền “.gov.vn”. Người chịu trách nhiệm quản lý tên miền “.gov.vn” phải là người có thẩm quyền hoặc được ủy quyền và thuộc về các cơ quan, đơn vị đăng ký tên miền theo đúng quy định của pháp luật.
Đối với tên miền .edu

Với tên miền .edu, việc đăng ký diễn ra bình thường như các tên miền .com, .vn, .net,… bởi đuôi tên miền .edu.vn là một trong những đuôi tên miền mà cá nhân có thể dễ dàng đăng ký được mà không cần phải trải qua điều kiện khó khăn cũng như quy trình rườm rà như .gov.

Lời kết

Hai tên miền trên đây là 2 loại tên miền mang tính chất đặc thù của tổ chức. Vì thế cần phải nắm rõ các quy định và nguyên tắc khi đăng ký sử dụng. Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã có thể phần nào hiểu được ý nghĩa cũng như cách thức để đăng ký 2 đuôi tên miền được đánh giá có độ uy tín rất cao là .gov và .edu. Chúc bạn thành công.

Tên miền là một phần không thể thiếu đối với một Website. Ngoài những đuôi tên miền phổ biến như: .com, .vn, .net thì tên miền .edu hay tên miền .gov cũng được sử dụng cho một số đối tượng nhất định trên mạng internet. Vậy ý nghĩa của những tên miền này là gì và làm sao để đăng ký được tên miền .edu, .gov? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé.

Bạn đã biết gì về tên miền .edu và .gov

1. Tên miền là gì ?

Tên miền được hiểu đơn giản nhất là một đường dẫn tới trang Web của bạn hay có thể gọi là một “địa chỉ Web”. Nó được dùng để thay thế 1 địa chỉ IP dài và khó nhớ. Tên miền sẽ gồm 2 phần và được ngăn cách với nhau bởi dấu “.”

2. Ý nghĩa đuôi tên miền .edu

Tên miền .edu ra đời vào tháng 1 năm 1985 và được xem là một trong những tên miền có mặt sớm nhất. Edu là chữ viết tắt của cụm từ “Education” – có nghĩa là giáo dục. Đuôi tên miền này thường được sử dụng cho các Website của tổ chức/cơ sở đào tạo và giáo dục trên toàn thế giới.

Bạn đã biết gì về tên miền .edu và .gov

Nếu là một trung tâm Anh ngữ, một trường học thì việc sử dụng đuôi tên miền .edu sẽ giúp bạn nhận được sự tin tưởng nhiều hơn từ phía người dùng. Thông thường những tổ chức, cơ sở giáo dục đào tạo ở các nước khác nhau sẽ sử dụng tên miền .edu đi kèm với một tên miền quốc gia tương ứng. Ví dụ: ở Việt Nam đuôi tên miền sẽ là .edu.vn; ở Mỹ đuôi tên miền sẽ là .edu.us.

3. Ý nghĩa đuôi tên miền .gov

Gov là từ viết tắt của “Government” – có nghĩa là chính phủ. Đây là đuôi tên miền đặc biệt chỉ được phép sử dụng cho các tổ chức trực thuộc chính phủ, cơ quan nhà nước như: ủy ban nhân dân, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân,… Đối với các quốc gia khác nhau, đuôi tên miền sẽ có thêm hậu tố phù hợp. Ví dụ như các tổ chức chính phủ tại Việt Nam sẽ là .gov.vn; còn các tổ chức chính phủ tại Mỹ thì sẽ là .gov.us.

4. Làm sao để sở hữu tên miền .edu và .gov

Bạn đã biết gì về tên miền .edu và .gov

Khi muốn sở hữu tên miền .gov, bạn sẽ phải chú ý về mặt pháp luật vì đây là một tên miền chính phủ.

Đầu tiên, bạn cần đảm bảo rằng mình thuộc vào các đối tượng được phép đăng ký tên miền .gov theo quy định chi tiết tại Điều 13 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Những đối tượng này bao gồm: Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương được quy định tại Luật về tổ chức Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; các đơn vị có tên trong nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hay cơ quan trực thuộc Chính Phủ.

Cách sở hữu tên miền .gov đã được nêu rõ trong các văn bản ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị đăng ký sử dụng tên miền “.gov.vn”. Người chịu trách nhiệm quản lý tên miền “.gov.vn” phải là người có thẩm quyền hoặc được ủy quyền và thuộc về các cơ quan, đơn vị đăng ký tên miền theo đúng quy định của pháp luật.
Đối với tên miền .edu

Với tên miền .edu, việc đăng ký diễn ra bình thường như các tên miền .com, .vn, .net,… bởi đuôi tên miền .edu.vn là một trong những đuôi tên miền mà cá nhân có thể dễ dàng đăng ký được mà không cần phải trải qua điều kiện khó khăn cũng như quy trình rườm rà như .gov.

Lời kết

Hai tên miền trên đây là 2 loại tên miền mang tính chất đặc thù của tổ chức. Vì thế cần phải nắm rõ các quy định và nguyên tắc khi đăng ký sử dụng. Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã có thể phần nào hiểu được ý nghĩa cũng như cách thức để đăng ký 2 đuôi tên miền được đánh giá có độ uy tín rất cao là .gov và .edu. Chúc bạn thành công.

Nhận xét&Bình luận