Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Khi bạn cần lấy dữ liệu trong 1 bảng nào đó trên website thì bạn hay dùng là tô hết vùng dữ liệu và nhấn CTRL C, sau đó nhấn CTRL V để dán dữ liệu ra. Tuy nhiên, cách đó đôi khi dữ liệu dán ra lỗi, không được đẹp. Có một cách có thể giúp bạn lấy dữ liệu bảng nhanh chóng và đầy đủ nhất đó là dùng công thức trong Trang tính của Google.

Ví dụ bạn muốn lấy bảng giá tên miền(Vị trí thứ 2) tại link này: https://www.viettheme.net/2018/06/bao-gia-ten-mien.html

Cách lấy dữ liệu bảng trên website nhanh chóng bằng Trang tính của Google
Bạn chỉ cần vào Trang tính của Google , chọn (+) Blank để tạo Trang tính trống.
Cách lấy dữ liệu bảng trên website nhanh chóng bằng Trang tính của Google
Tiếp theo bạn dùng công thức bên dưới:
=importhtml("https://www.viettheme.net/2018/06/bao-gia-ten-mien.html";"table";2)
Cách lấy dữ liệu bảng trên website nhanh chóng bằng Trang tính của Google
Trong đó:
- Link website bạn muốn lấy dữ liệu bảng: https://www.viettheme.net/2018/06/bao-gia-ten-mien.html
- Tên truy vấn bảng: Table
- Số thứ tự bảng cần lấy: 2. Ví dụ website có 3 bảng, bạn muốn lấy bảng đứng thứ mấy thì gõ số mấy nhé.

Và đây là kết quả sau khi nhấn Enter nhé.
Cách lấy dữ liệu bảng trên website nhanh chóng bằng Trang tính của Google
Chúc bạn thành công!

Khi bạn cần lấy dữ liệu trong 1 bảng nào đó trên website thì bạn hay dùng là tô hết vùng dữ liệu và nhấn CTRL C, sau đó nhấn CTRL V để dán dữ liệu ra. Tuy nhiên, cách đó đôi khi dữ liệu dán ra lỗi, không được đẹp. Có một cách có thể giúp bạn lấy dữ liệu bảng nhanh chóng và đầy đủ nhất đó là dùng công thức trong Trang tính của Google.

Ví dụ bạn muốn lấy bảng giá tên miền(Vị trí thứ 2) tại link này: https://www.viettheme.net/2018/06/bao-gia-ten-mien.html

Cách lấy dữ liệu bảng trên website nhanh chóng bằng Trang tính của Google
Bạn chỉ cần vào Trang tính của Google , chọn (+) Blank để tạo Trang tính trống.
Cách lấy dữ liệu bảng trên website nhanh chóng bằng Trang tính của Google
Tiếp theo bạn dùng công thức bên dưới:
=importhtml("https://www.viettheme.net/2018/06/bao-gia-ten-mien.html";"table";2)
Cách lấy dữ liệu bảng trên website nhanh chóng bằng Trang tính của Google
Trong đó:
- Link website bạn muốn lấy dữ liệu bảng: https://www.viettheme.net/2018/06/bao-gia-ten-mien.html
- Tên truy vấn bảng: Table
- Số thứ tự bảng cần lấy: 2. Ví dụ website có 3 bảng, bạn muốn lấy bảng đứng thứ mấy thì gõ số mấy nhé.

Và đây là kết quả sau khi nhấn Enter nhé.
Cách lấy dữ liệu bảng trên website nhanh chóng bằng Trang tính của Google
Chúc bạn thành công!

Nhận xét&Bình luận