Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Trong Excel khi xử lý dữ liệu chúng ta hay dùng hàm công thức để xử lý và có rất nhiều cách khác nhau để xử lý và cho ra cùng 1 kết quả. Tuy nhiên, làm thế nào để nhanh nhất và đơn giản nhất là việc cần quan tâm để tiết kiệm thời gian hơn. Hôm nay, mình chia sẻ cùng các bạn 1 cách để tách dữ liệu trong 1 chuỗi dài ra thành các cột riêng lẻ một cách nhanh chóng và đơn giản nhất.

Một ví dự mình đưa ra bên dưới là tách chuỗi dữ liệu bên dưới ra thành các cột HỌ TÊN, NGÀY SINH VÀ GIỚI TÍNH. Khi nhận dữ liệu như bên dưới thì bạn sẽ làm thế nào? Ở đây mình hướng dẫn bạn dùng phím tắt đơn giản CTRL + E

Cách tách chuỗi dữ liệu chữ và số ra thành các cột không cần công thức nhanh trong Excel
Để tách dữ liệu trước tiên ở dòng đầu tiên(Dòng 2) bạn copy thông tin cần lấy ra ở mỗi cột như hình.
Cách tách chuỗi dữ liệu chữ và số ra thành các cột không cần công thức nhanh trong Excel
Bây giờ, bạn chỉ cần tô hết các dòng dữ liệu ở từng cột cần tách(Ví dụ lấy HỌ TÊN trước mình chọn cột B2 - B9).
Cách tách chuỗi dữ liệu chữ và số ra thành các cột không cần công thức nhanh trong Excel
Và nhấn CTRL + E thì dữ liệu tự động tách theo yêu cầu ngay và nhanh chóng. Xem kết quả
Cách tách chuỗi dữ liệu chữ và số ra thành các cột không cần công thức nhanh trong Excel
Và đây là kết quả tách dữ liệu ra 3 cột một cách nhanh chóng mà không cần dùng bất kỳ 1 công thức phức tạp nào. Cho kết quả rất chuẩn và chính xác nhé.
Cách tách chuỗi dữ liệu chữ và số ra thành các cột không cần công thức nhanh trong Excel
Chúc các bạn thành công!

Trong Excel khi xử lý dữ liệu chúng ta hay dùng hàm công thức để xử lý và có rất nhiều cách khác nhau để xử lý và cho ra cùng 1 kết quả. Tuy nhiên, làm thế nào để nhanh nhất và đơn giản nhất là việc cần quan tâm để tiết kiệm thời gian hơn. Hôm nay, mình chia sẻ cùng các bạn 1 cách để tách dữ liệu trong 1 chuỗi dài ra thành các cột riêng lẻ một cách nhanh chóng và đơn giản nhất.

Một ví dự mình đưa ra bên dưới là tách chuỗi dữ liệu bên dưới ra thành các cột HỌ TÊN, NGÀY SINH VÀ GIỚI TÍNH. Khi nhận dữ liệu như bên dưới thì bạn sẽ làm thế nào? Ở đây mình hướng dẫn bạn dùng phím tắt đơn giản CTRL + E

Cách tách chuỗi dữ liệu chữ và số ra thành các cột không cần công thức nhanh trong Excel
Để tách dữ liệu trước tiên ở dòng đầu tiên(Dòng 2) bạn copy thông tin cần lấy ra ở mỗi cột như hình.
Cách tách chuỗi dữ liệu chữ và số ra thành các cột không cần công thức nhanh trong Excel
Bây giờ, bạn chỉ cần tô hết các dòng dữ liệu ở từng cột cần tách(Ví dụ lấy HỌ TÊN trước mình chọn cột B2 - B9).
Cách tách chuỗi dữ liệu chữ và số ra thành các cột không cần công thức nhanh trong Excel
Và nhấn CTRL + E thì dữ liệu tự động tách theo yêu cầu ngay và nhanh chóng. Xem kết quả
Cách tách chuỗi dữ liệu chữ và số ra thành các cột không cần công thức nhanh trong Excel
Và đây là kết quả tách dữ liệu ra 3 cột một cách nhanh chóng mà không cần dùng bất kỳ 1 công thức phức tạp nào. Cho kết quả rất chuẩn và chính xác nhé.
Cách tách chuỗi dữ liệu chữ và số ra thành các cột không cần công thức nhanh trong Excel
Chúc các bạn thành công!

Nhận xét&Bình luận