Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Đối với các phiên bản Excel 2013 trở lên khi hỗ trợ Flash Fill thì các bạn có thể sử dụng cách tách chuỗi đơn giản với CTRL + E mà mình đã hướng dẫn bài viết trước một cách đơn giản và nhanh chóng. Với các Excel phiên bản nhở hơn 2013 thì có một cách tách Họ và Tên ra cũng rất hay với CTRL + H. Và hôm này bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thao tác rất nhanh là có thể hoàn tất công việc cho dù dữ liệu có nhiều đến mấy nhé.

Cách tách dữ liệu đầu và cuối(Họ - Tên) ra khỏi chuỗi 1 cách nhanh chóng
Đầu tiên bạn copy dữ liệu qua cột Họ để bắt đầu tách Họ ra trước nhé, vẫn giữ tô hết vùng dữ liệu cần tách và nhấn CTRL + H.
Cách tách dữ liệu đầu và cuối(Họ - Tên) ra khỏi chuỗi 1 cách nhanh chóng
Tiếp theo chọn Replace, tại ô Find what nhập: _*(khoảng cách + *), ô Replace with để trống.
Cách tách dữ liệu đầu và cuối(Họ - Tên) ra khỏi chuỗi 1 cách nhanh chóng
Và bây giờ chỉ cần chọn Replace All là bạn có ngay kết quả.
Cách tách dữ liệu đầu và cuối(Họ - Tên) ra khỏi chuỗi 1 cách nhanh chóng
Tương tự khi muốn tách tên thì bạn copy dữ liệu sang cột tên và tại ô Find what nhập: *_(* + khoảng cách), ô Replace with để trống.
Cách tách dữ liệu đầu và cuối(Họ - Tên) ra khỏi chuỗi 1 cách nhanh chóng
Và bây giờ chỉ cần chọn Replace All là bạn có ngay kết quả.
Cách tách dữ liệu đầu và cuối(Họ - Tên) ra khỏi chuỗi 1 cách nhanh chóng
Chúc bạn thành công!

Đối với các phiên bản Excel 2013 trở lên khi hỗ trợ Flash Fill thì các bạn có thể sử dụng cách tách chuỗi đơn giản với CTRL + E mà mình đã hướng dẫn bài viết trước một cách đơn giản và nhanh chóng. Với các Excel phiên bản nhở hơn 2013 thì có một cách tách Họ và Tên ra cũng rất hay với CTRL + H. Và hôm này bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thao tác rất nhanh là có thể hoàn tất công việc cho dù dữ liệu có nhiều đến mấy nhé.

Cách tách dữ liệu đầu và cuối(Họ - Tên) ra khỏi chuỗi 1 cách nhanh chóng
Đầu tiên bạn copy dữ liệu qua cột Họ để bắt đầu tách Họ ra trước nhé, vẫn giữ tô hết vùng dữ liệu cần tách và nhấn CTRL + H.
Cách tách dữ liệu đầu và cuối(Họ - Tên) ra khỏi chuỗi 1 cách nhanh chóng
Tiếp theo chọn Replace, tại ô Find what nhập: _*(khoảng cách + *), ô Replace with để trống.
Cách tách dữ liệu đầu và cuối(Họ - Tên) ra khỏi chuỗi 1 cách nhanh chóng
Và bây giờ chỉ cần chọn Replace All là bạn có ngay kết quả.
Cách tách dữ liệu đầu và cuối(Họ - Tên) ra khỏi chuỗi 1 cách nhanh chóng
Tương tự khi muốn tách tên thì bạn copy dữ liệu sang cột tên và tại ô Find what nhập: *_(* + khoảng cách), ô Replace with để trống.
Cách tách dữ liệu đầu và cuối(Họ - Tên) ra khỏi chuỗi 1 cách nhanh chóng
Và bây giờ chỉ cần chọn Replace All là bạn có ngay kết quả.
Cách tách dữ liệu đầu và cuối(Họ - Tên) ra khỏi chuỗi 1 cách nhanh chóng
Chúc bạn thành công!

Nhận xét&Bình luận