Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Đôi lúc bạn sẽ gặp trường hợp trong khi tìm kiếm và copy tài liệu từ các nguồn khác về word, một trong số lỗi hay gặp là thiếu hoặc thừa khoảng trắng giữa các từ với nhau gây nên việc định dạng gặp khó khăn và văn bản nhìn trông rất xấu. Một trong những giải pháp giúp xóa nhanh hàng loạt khoảng trắng thừa trong Word là chúng ta sẽ dùng CTRL H, thay vì xóa thủ công từng khoảng trắng tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Ví dụ bên dưới là 1 đoạn văn bản có rất nhiều khoảng trắng thừa không cần thiết là cho đoạn văn bản rất xấu.

Mẹo xóa bỏ hàng loạt khoảng trắng thừa trong word nhanh chóng
Đâu tiên, chúng ta nhấn CTRL + A để tô hết văn bản.
Mẹo xóa bỏ hàng loạt khoảng trắng thừa trong word nhanh chóng
Tiếp theo nhấn CTRL + H và thiết lập thông số thay thế như sau: tại ô Find what nhập ^w và ô Replace with nhập _(1 khoảng trắng theo đúng văn bản chuẩn).
Mẹo xóa bỏ hàng loạt khoảng trắng thừa trong word nhanh chóng
Sau đó nhấn Replace All là tất cả khoảng trắng thừa sẽ được xóa trả về 1 khoảng trắng đúng của văn bản.
Mẹo xóa bỏ hàng loạt khoảng trắng thừa trong word nhanh chóng
Chọn Yes và xem kết quả ngay nhé.
Mẹo xóa bỏ hàng loạt khoảng trắng thừa trong word nhanh chóng
Chúc bạn thành công!

Đôi lúc bạn sẽ gặp trường hợp trong khi tìm kiếm và copy tài liệu từ các nguồn khác về word, một trong số lỗi hay gặp là thiếu hoặc thừa khoảng trắng giữa các từ với nhau gây nên việc định dạng gặp khó khăn và văn bản nhìn trông rất xấu. Một trong những giải pháp giúp xóa nhanh hàng loạt khoảng trắng thừa trong Word là chúng ta sẽ dùng CTRL H, thay vì xóa thủ công từng khoảng trắng tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Ví dụ bên dưới là 1 đoạn văn bản có rất nhiều khoảng trắng thừa không cần thiết là cho đoạn văn bản rất xấu.

Mẹo xóa bỏ hàng loạt khoảng trắng thừa trong word nhanh chóng
Đâu tiên, chúng ta nhấn CTRL + A để tô hết văn bản.
Mẹo xóa bỏ hàng loạt khoảng trắng thừa trong word nhanh chóng
Tiếp theo nhấn CTRL + H và thiết lập thông số thay thế như sau: tại ô Find what nhập ^w và ô Replace with nhập _(1 khoảng trắng theo đúng văn bản chuẩn).
Mẹo xóa bỏ hàng loạt khoảng trắng thừa trong word nhanh chóng
Sau đó nhấn Replace All là tất cả khoảng trắng thừa sẽ được xóa trả về 1 khoảng trắng đúng của văn bản.
Mẹo xóa bỏ hàng loạt khoảng trắng thừa trong word nhanh chóng
Chọn Yes và xem kết quả ngay nhé.
Mẹo xóa bỏ hàng loạt khoảng trắng thừa trong word nhanh chóng
Chúc bạn thành công!

Nhận xét&Bình luận