Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Khi bạn muốn tạo đường gạch bằng dấu chấm (.........) trong Excel thì bạn phải làm gì? Ngồi nhấn giữ dấu chấm để chạy hay thế nào? Vâng dĩ nhiên có nhiều cách khác nhau để tạo dấu chấm(......), nhưng ở đây mình chia sẻ cách các bạn có thể tạo dấu chấm một các hàng loạt với 1 thao tác đơn giản và chuẩn luôn nhé.

Ví dụ bạn muốn tạo biểu mẫu phiếu thu như bên dưới:

Tạo dấu gạch chấm hàng loạt trong Excel với 1 thao tác đơn giản
Đầu tiên các bạn cứ gõ các thông tin cần có của phiếu thu và không cần gõ dấu chấm thủ công.
Tạo dấu gạch chấm hàng loạt trong Excel với 1 thao tác đơn giản
Tiếp theo bạn tô vùng dữ liệu mà bạn muốn cho thêm dấu gạch chấm(.....) vào, click chuột phải chọn Format Cells(Hoặc CTRL + 1):
Tạo dấu gạch chấm hàng loạt trong Excel với 1 thao tác đơn giản
Tiếp theo chọn Custom, tại ô Type bạn gõ @*. và nhấn OK là xong nhé.
Tạo dấu gạch chấm hàng loạt trong Excel với 1 thao tác đơn giản
Và kế quả mọi thứ sẽ được gạch dấu chấm như ý muốn, khi bạn Merge ô thì dấu gạch chấm cũng sẽ tự động chạy theo luôn nhé.
Tạo dấu gạch chấm hàng loạt trong Excel với 1 thao tác đơn giản
Chúc bạn thành công!

Khi bạn muốn tạo đường gạch bằng dấu chấm (.........) trong Excel thì bạn phải làm gì? Ngồi nhấn giữ dấu chấm để chạy hay thế nào? Vâng dĩ nhiên có nhiều cách khác nhau để tạo dấu chấm(......), nhưng ở đây mình chia sẻ cách các bạn có thể tạo dấu chấm một các hàng loạt với 1 thao tác đơn giản và chuẩn luôn nhé.

Ví dụ bạn muốn tạo biểu mẫu phiếu thu như bên dưới:

Tạo dấu gạch chấm hàng loạt trong Excel với 1 thao tác đơn giản
Đầu tiên các bạn cứ gõ các thông tin cần có của phiếu thu và không cần gõ dấu chấm thủ công.
Tạo dấu gạch chấm hàng loạt trong Excel với 1 thao tác đơn giản
Tiếp theo bạn tô vùng dữ liệu mà bạn muốn cho thêm dấu gạch chấm(.....) vào, click chuột phải chọn Format Cells(Hoặc CTRL + 1):
Tạo dấu gạch chấm hàng loạt trong Excel với 1 thao tác đơn giản
Tiếp theo chọn Custom, tại ô Type bạn gõ @*. và nhấn OK là xong nhé.
Tạo dấu gạch chấm hàng loạt trong Excel với 1 thao tác đơn giản
Và kế quả mọi thứ sẽ được gạch dấu chấm như ý muốn, khi bạn Merge ô thì dấu gạch chấm cũng sẽ tự động chạy theo luôn nhé.
Tạo dấu gạch chấm hàng loạt trong Excel với 1 thao tác đơn giản
Chúc bạn thành công!

Nhận xét&Bình luận