Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Là template chuyên về đăng các Flash Game Online, BGame chạy trên nền tảng Blogspot với giao diện bắt mắt đẹp phù hợp cho những bạn muốn thành lập website game để kiếm tiền

BGame Template - Template chuyên về game Online cho Blogspot
Giao diện trang chính
BGame Template - Template chuyên về game Online cho Blogspot
Phần nhân xét
BGame Template - Template chuyên về game Online cho BlogspotBGame Template - Template chuyên về game Online cho Blogspot
BGame Template - Template chuyên về game Online cho Blogspot
Phần chia sẻ mã nhúng game
360,000http://bgametemplate.blogspot.com/
- Tương thích với nhiều trình duyệt phổ biến Firefox, Chrome, Opera, Safari, IE.
- Tự động tóm tắt các bài viết trên blog.
- Tiện ích chia sẻ mã nhúng game và phần hướng dẫn bên dưới khung chơi game.
- Tiện ích mở rộng và thu hẹp không gian chơi game trên blog.
- Menu với submenu trình bày theo dạng ngang, màu sáng.
- Tiện ích hiển thị game theo từng nhãn ở trang chủ.
- Tự động thumbnail game ở trang nhãn, trang archive và trang tìm kiếm.
- Tiện ích game mới nhất và game xem nhiều nhất.
- Tiện ích nhận xét mới nhất - Các nút chia sẻ Facebook, Google +, Tweet...
- Tiện ích đánh giá game dạng 5 sao.
- Tiện ích các game cùng chủ đề.

Là template chuyên về đăng các Flash Game Online, BGame chạy trên nền tảng Blogspot với giao diện bắt mắt đẹp phù hợp cho những bạn muốn thành lập website game để kiếm tiền

BGame Template - Template chuyên về game Online cho Blogspot
Giao diện trang chính
BGame Template - Template chuyên về game Online cho Blogspot
Phần nhân xét
BGame Template - Template chuyên về game Online cho BlogspotBGame Template - Template chuyên về game Online cho Blogspot
BGame Template - Template chuyên về game Online cho Blogspot
Phần chia sẻ mã nhúng game
360,000http://bgametemplate.blogspot.com/
- Tương thích với nhiều trình duyệt phổ biến Firefox, Chrome, Opera, Safari, IE.
- Tự động tóm tắt các bài viết trên blog.
- Tiện ích chia sẻ mã nhúng game và phần hướng dẫn bên dưới khung chơi game.
- Tiện ích mở rộng và thu hẹp không gian chơi game trên blog.
- Menu với submenu trình bày theo dạng ngang, màu sáng.
- Tiện ích hiển thị game theo từng nhãn ở trang chủ.
- Tự động thumbnail game ở trang nhãn, trang archive và trang tìm kiếm.
- Tiện ích game mới nhất và game xem nhiều nhất.
- Tiện ích nhận xét mới nhất - Các nút chia sẻ Facebook, Google +, Tweet...
- Tiện ích đánh giá game dạng 5 sao.
- Tiện ích các game cùng chủ đề.

Nhận xét&Bình luận