Chính sách bảo mật thông tin


Chính sách bảo mật thông tin
1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin mà khách hàng cung cấp cho Viettheme.Net chỉ sử dụng với mục đích lưu trữ danh sách khách hàng để Viettheme.Net phục vụ tốt hơn, không sử dụng cho mục đích khác, không trao đổi cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác. Một số thông tin cơ bản cần thiết:

- Họ tên
- Địa chỉ Email
- Số điện thoại
- Địa chỉ

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho mục đích:

- Bàn giao dịch vụ tại Viettheme.Net
- Thông báo giao dịch và hỗ trợ khách hàng
- Cung cấp thông tin liên quan đến khách hàng
- Thông báo thay đổi
- Giải đáp thắc mắc khách hàng.
- Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website


2- Phạm vi sử dụng thông tin

Viettheme.Net sử dụng thông tin khách hàng nhằm lưu giữ danh sách khách hàng để phục vụ tốt hơn, không chia sẻ lại thông tin khách hàng khi chưa có sự đồng ý từ khách hàng.

3- Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ tại Viettheme.Net nhằm phục vụ tốt hơn.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Địa chỉ: Tân Lộc - Thới Bình - Cà Mau

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thông tin của khách hàng không được lưu trữ trên hệ thống internet mà chỉ là thông tin khách hàng tự nguyện cung cấp khi giao dịch.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Viettheme.Net luôn tôn trọng quyền riêng tư và thông tin cá nhân của khách hàng nên Viettheme.Net sẽ bảo mật thông tin của khách hàng tuyệt đối. Thông tin của khách hàng cung cấp khi mua hay sử dụng dịch vụ tại Viettheme sẽ không được mua bán hay chia sẻ lại cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác.

Nhận xét&Bình luận