Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Với cải tiến hơn so với mẫu BShop v3 về cả mặt giao diện lẫn tính năng, BShop v3.0.1 rất phù hợp cho bạn kinh doanh mặt hàng đồ điện tử, bạn có thể xem qua demo để thấy trực quan hơn.

Bên cạnh đó thì ở các trang nhãn hay trang danh mục sản phẩm đều được cải tiến hơn, đối với mẫu Bshop v3 trước đây thì có lỗi nhỏ là khi click vào 1 mục sản phẩm nào đó thì có lỗi không hiển thị hết các sản phẩm đăng do đó là trang nhãn mặc định của blogger (Giới hạn 20 sản phẩm) và không có phân trang. Nhằm khắc phục hiện tượng đó nên ở các trang nhãn tin tức và trang thư mục sản phẩm mình đều để dạng phân trang và số lượng bài viết hay sản phẩm có thể hiển thị nhiều hơn theo ý muốn của bạn.

Hầu hết các tính năng đều như mẫu Bshop v3 trước đây, mẫu này mình đã tích hợp thêm hiệu ứng Cloud Zoom cho hình ảnh sản phẩm ở trang chủ và trang nhãn, cùng với tiện ích Slide để trình chiếu sản phẩm ở đầu trang.

Giao diện trang chủ
Bshop v3.0.1 - Template bán hàng điện thoại laptop dành cho Blogspot
Trang danh mục sản phẩm được phân trang
Bshop v3.0.1 - Template bán hàng điện thoại laptop dành cho Blogspot
Trang nhãn của các bài viết tin tức được phân trang
Bshop v3.0.1 - Template bán hàng điện thoại laptop dành cho Blogspot - Tiện ích slide trình chiếu sản phẩm chạy ngang
- Hiệu ứng ảnh (Cloud Zoom)
- Phân trang cho trang nhãn
- Danh mục tin tức
- Các nút chia sẻ facebook, twitter, G+...
- Tích hợp thanh toán cùng lúc 2 ngân hàng Bảo Kim và Ngân Lượng
- Tương thích với nhiều trình duyệt phổ biến Firefox, Chrome, Opera, Safari, IE.
- Tiện ích giỏ hàng của sản phẩm
- Hiển thị sản phẩm theo danh mục ở trang chủ.
- Tiện ích sản phẩm được xem nhiều nhất
- Tiện ích nhận xét mới nhất
- Tiện ích đánh giá sản phẩm dạng 5 sao.
- Tiện ích các sản phẩm cùng loại.
- Hiển thị thông tin sản phẩm theo tab
590,000http://bshopv301template.blogspot.com/

Với cải tiến hơn so với mẫu BShop v3 về cả mặt giao diện lẫn tính năng, BShop v3.0.1 rất phù hợp cho bạn kinh doanh mặt hàng đồ điện tử, bạn có thể xem qua demo để thấy trực quan hơn.

Bên cạnh đó thì ở các trang nhãn hay trang danh mục sản phẩm đều được cải tiến hơn, đối với mẫu Bshop v3 trước đây thì có lỗi nhỏ là khi click vào 1 mục sản phẩm nào đó thì có lỗi không hiển thị hết các sản phẩm đăng do đó là trang nhãn mặc định của blogger (Giới hạn 20 sản phẩm) và không có phân trang. Nhằm khắc phục hiện tượng đó nên ở các trang nhãn tin tức và trang thư mục sản phẩm mình đều để dạng phân trang và số lượng bài viết hay sản phẩm có thể hiển thị nhiều hơn theo ý muốn của bạn.

Hầu hết các tính năng đều như mẫu Bshop v3 trước đây, mẫu này mình đã tích hợp thêm hiệu ứng Cloud Zoom cho hình ảnh sản phẩm ở trang chủ và trang nhãn, cùng với tiện ích Slide để trình chiếu sản phẩm ở đầu trang.

Giao diện trang chủ
Bshop v3.0.1 - Template bán hàng điện thoại laptop dành cho Blogspot
Trang danh mục sản phẩm được phân trang
Bshop v3.0.1 - Template bán hàng điện thoại laptop dành cho Blogspot
Trang nhãn của các bài viết tin tức được phân trang
Bshop v3.0.1 - Template bán hàng điện thoại laptop dành cho Blogspot - Tiện ích slide trình chiếu sản phẩm chạy ngang
- Hiệu ứng ảnh (Cloud Zoom)
- Phân trang cho trang nhãn
- Danh mục tin tức
- Các nút chia sẻ facebook, twitter, G+...
- Tích hợp thanh toán cùng lúc 2 ngân hàng Bảo Kim và Ngân Lượng
- Tương thích với nhiều trình duyệt phổ biến Firefox, Chrome, Opera, Safari, IE.
- Tiện ích giỏ hàng của sản phẩm
- Hiển thị sản phẩm theo danh mục ở trang chủ.
- Tiện ích sản phẩm được xem nhiều nhất
- Tiện ích nhận xét mới nhất
- Tiện ích đánh giá sản phẩm dạng 5 sao.
- Tiện ích các sản phẩm cùng loại.
- Hiển thị thông tin sản phẩm theo tab
590,000http://bshopv301template.blogspot.com/

Nhận xét&Bình luận