Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Đối với những bạn đã làm quen với Blogger (Blogspot) của Google thì việc này đơn giản, tuy nhiên đối với người mới bắt đầu tìm hiểu thì không phải ai cũng biết và có rất nhiều bài viết hướng dẫn cách upload template như thế nào. Tuy nhiên, hôm nay VietthemeNet sẽ hướng dẫn bạn cách upload Template và sao lưu/khôi phục dữ liệu sao cho tối ưu, đặc biệt đối với những Template Blogspot mua tại VietthemeNet.

Hướng dẫn Thay đổi, Sao lưu Template Blogspot và sao lưu data bài viết

Trong quá trình sử dụng website nền tảng hosting riêng hay hosting của google thì việc Backup dữ liệu vô cùng cần thiết, việc này sẽ giúp chúng ta không bị mất dữ liệu khi xay ra việc không mong muốn. Dữ liệu khi được sao lưu về bạn chỉ cần lưu trữ và khi cần thiết thì khôi phục (backup) lại một cách nhanh chóng. Dưới đây là một số bước để thực hiện việc sao lưu/khôi phục dữ liệu trên nền tảng của Blogspot.

1. Thay đổi, sao lưu và khôi phục Template Blogspot

Đâu tiên bạn truy cập Blogger.com >> chọn Chủ đề

Hướng dẫn Thay đổi, Sao lưu Template Blogspot và sao lưu data bài viết

Tại đây thì bạn đã có thể thực hiện việc Thay đổi, Sao lưu hay khôi phục template bằng cách chọn
- Chọn Tải chủ đề xuống để sao lưu template
- Chọn Tải lên để cài đặt template mới hay khôi phục lại template cũ

Hướng dẫn Thay đổi, Sao lưu Template Blogspot và sao lưu data bài viết

Khi bạn tải template về thì sẽ nhận được file *.xml và nó sẽ chứa tất cả các tiện ích có trong template hiện tại bạn đang sử dụng để khi cần thiết bạn tiến hành khôi phục trở lại,

Ở đây, đối với Template Blogspot mua tại VietthemeNet và cài đặt cho 1 trang mới hoàn toàn thì bạn nên thực hiện bằng cách sau để loại bỏ những tiện ích và code không cần thiết và sử dụng code đã tối ưu trong template mình cung cấp. Bạn vẫn có thể thực hiện theo cách ở trên nếu muốn giữ lại các tiện ích của bạn.

Khi đã chọn Chủ đề bạn không chọn Sao lưu/Khôi phục mà chọn Chỉnh sửa HTML và copy mã nguồn Template trong file XML và dán vào khung HTML, sau đó chọn Lưu chủ đề là xong

Hướng dẫn Thay đổi, Sao lưu Template Blogspot và sao lưu data bài viết

2. Sao lưu và khôi phục data bài viết/nhận xét

Khi trang của bạn sử dụng đã cập nhật rất nhiều bài viết hay và tương tác rất nhiều nhận xét thì để phòng ngừa việc không may thì bạn cần thực hiện Sao lưu, có thể 1 tuần 1 lần hay 1 tháng tùy bạn để có thể khôi phục trở một cách nhanh chóng.

Bạn chọn mục Cài đặt >> Khác và tại đây bạn sẽ có 2 lựa chọn:

- Sao lưu nội dụng: là bạn sẽ tải data tất cả các bài viết và nhận xét về 1 file xml để lưu lại
- Nhập nội dung: là nếu bạn cần khôi phục dữ liệu bài viết và nhận xét thì có thể thực hiện nhanh chóng tại đây.

Hướng dẫn Thay đổi, Sao lưu Template Blogspot và sao lưu data bài viết

Đó là cách thực hiện đơn giản nhưng rất cần thiết khi bạn muốn phát triển lâu dài và phòng ngừa trường hợp xấu hay chuyển data từ nền tảng Blogger sang nền tảng Wordpress để sử dụng.

Chúc bạn thành công!

Đối với những bạn đã làm quen với Blogger (Blogspot) của Google thì việc này đơn giản, tuy nhiên đối với người mới bắt đầu tìm hiểu thì không phải ai cũng biết và có rất nhiều bài viết hướng dẫn cách upload template như thế nào. Tuy nhiên, hôm nay VietthemeNet sẽ hướng dẫn bạn cách upload Template và sao lưu/khôi phục dữ liệu sao cho tối ưu, đặc biệt đối với những Template Blogspot mua tại VietthemeNet.

Hướng dẫn Thay đổi, Sao lưu Template Blogspot và sao lưu data bài viết

Trong quá trình sử dụng website nền tảng hosting riêng hay hosting của google thì việc Backup dữ liệu vô cùng cần thiết, việc này sẽ giúp chúng ta không bị mất dữ liệu khi xay ra việc không mong muốn. Dữ liệu khi được sao lưu về bạn chỉ cần lưu trữ và khi cần thiết thì khôi phục (backup) lại một cách nhanh chóng. Dưới đây là một số bước để thực hiện việc sao lưu/khôi phục dữ liệu trên nền tảng của Blogspot.

1. Thay đổi, sao lưu và khôi phục Template Blogspot

Đâu tiên bạn truy cập Blogger.com >> chọn Chủ đề

Hướng dẫn Thay đổi, Sao lưu Template Blogspot và sao lưu data bài viết

Tại đây thì bạn đã có thể thực hiện việc Thay đổi, Sao lưu hay khôi phục template bằng cách chọn
- Chọn Tải chủ đề xuống để sao lưu template
- Chọn Tải lên để cài đặt template mới hay khôi phục lại template cũ

Hướng dẫn Thay đổi, Sao lưu Template Blogspot và sao lưu data bài viết

Khi bạn tải template về thì sẽ nhận được file *.xml và nó sẽ chứa tất cả các tiện ích có trong template hiện tại bạn đang sử dụng để khi cần thiết bạn tiến hành khôi phục trở lại,

Ở đây, đối với Template Blogspot mua tại VietthemeNet và cài đặt cho 1 trang mới hoàn toàn thì bạn nên thực hiện bằng cách sau để loại bỏ những tiện ích và code không cần thiết và sử dụng code đã tối ưu trong template mình cung cấp. Bạn vẫn có thể thực hiện theo cách ở trên nếu muốn giữ lại các tiện ích của bạn.

Khi đã chọn Chủ đề bạn không chọn Sao lưu/Khôi phục mà chọn Chỉnh sửa HTML và copy mã nguồn Template trong file XML và dán vào khung HTML, sau đó chọn Lưu chủ đề là xong

Hướng dẫn Thay đổi, Sao lưu Template Blogspot và sao lưu data bài viết

2. Sao lưu và khôi phục data bài viết/nhận xét

Khi trang của bạn sử dụng đã cập nhật rất nhiều bài viết hay và tương tác rất nhiều nhận xét thì để phòng ngừa việc không may thì bạn cần thực hiện Sao lưu, có thể 1 tuần 1 lần hay 1 tháng tùy bạn để có thể khôi phục trở một cách nhanh chóng.

Bạn chọn mục Cài đặt >> Khác và tại đây bạn sẽ có 2 lựa chọn:

- Sao lưu nội dụng: là bạn sẽ tải data tất cả các bài viết và nhận xét về 1 file xml để lưu lại
- Nhập nội dung: là nếu bạn cần khôi phục dữ liệu bài viết và nhận xét thì có thể thực hiện nhanh chóng tại đây.

Hướng dẫn Thay đổi, Sao lưu Template Blogspot và sao lưu data bài viết

Đó là cách thực hiện đơn giản nhưng rất cần thiết khi bạn muốn phát triển lâu dài và phòng ngừa trường hợp xấu hay chuyển data từ nền tảng Blogger sang nền tảng Wordpress để sử dụng.

Chúc bạn thành công!

Nhận xét&Bình luận